Regulamin korzystania z portalu „Sekrety Domu”

  1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego „Sekrety Domu”. Korzystając z naszego portalu, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych postanowień. W przypadku nieakceptowania warunków regulaminu, prosimy o niekorzystanie z naszej strony.

  1. Treść artykułów

2.1. Wszystkie artykuły publikowane na portalu „Sekrety Domu” są przygotowane z należytą starannością. Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do popełnienia pomyłek, nieścisłości lub błędów w treściach. 2.2. Portal „Sekrety Domu” dokłada starań, aby informacje publikowane na stronach były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Niemniej jednak, nie możemy zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika. W związku z tym, portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach.

  1. Charakter rozrywkowy artykułów

Artykuły publikowane na portalu „Sekrety Domu” mają przede wszystkim charakter rozrywkowy i informacyjny. Użytkownik korzysta z treści artykułów na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za interpretację, wykorzystanie lub konsekwencje wynikające z treści artykułów.

  1. Komentarze

4.1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania komentarzy pod artykułami. Wszystkie komentarze powinny być zgodne z netykietą oraz obowiązującymi przepisami prawa. 4.2. Zastrzegamy prawo do moderacji komentarzy i usunięcia tych, które naruszają regulamin, zawierają treści obraźliwe, nielegalne, propagują przemoc, dyskryminację lub inne treści niezgodne z polityką naszego portalu.

  1. Bezpieczeństwo portalu

5.1. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które mogą destabilizować działanie portalu lub w inny sposób naruszyć jego bezpieczeństwo. 5.2. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do systemów, naruszenia bezpieczeństwa czy wykonywania szkodliwych czynności będą traktowane jako naruszenie regulaminu i mogą podlegać odpowiedzialności prawnej.

  1. Prawa autorskie

6.1. Wszelkie materiały opublikowane na stronie „Sekrety Domu” są chronione prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. 6.2. Zabrania się kopiowania, reprodukcji, przedruku lub rozpowszechniania treści zamieszczonych na portalu bez wyraźnej zgody wydawcy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

  1. Odpowiedzialność za treści reklam

Portal „Sekrety Domu” może zawierać reklamy osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, jakość lub rzetelność reklam ani za produkty lub usługi oferowane przez reklamodawców. Użytkownik korzysta z treści reklam na własne ryzyko.

  1. Prawa i obowiązki użytkowników

Użytkownik zgadza się, że administracja portalu „Sekrety Domu” ma prawo usuwać treści, komentarze, linki lub materiały niezgodne z regulaminem, przepisami prawa lub polityką portalu. W przypadku naruszenia regulaminu, użytkownik może zostać pozbawiony dostępu do niektórych funkcji portalu.

  1. Zmiany regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach, a korzystanie z portalu po ich wprowadzeniu będzie równoznaczne z akceptacją nowych postanowień.

Zapraszamy do korzystania z naszego portalu „Sekrety Domu” i życzymy miłego i satysfakcjonującego pobytu na naszej stronie!